Välkommen till

BT Racing


Moonshiners lägger mer tid, energi, tanke och kärlek i sina bilar än någon racer någonsin kommer att göra. Förlora på banan och du går hem. Förlora med en massa whisky, och du går i fängelse.
 


EN RÖRELSE AV RASBILAR GÖR HELA VÄRLDENS KIN

Det har funnits andra spår som skilde männen från pojkarna. Det här är banan som skiljer de modiga från de svaga efter att pojkarna är borta.

– Förare Jimmy Thompson talar om Daytona International Speedway


Jag vet inte att jag kör på annat sätt som inte är riskabelt. Var och en måste förbättra sig själv. Varje förare har sin gräns. Min gräns är lite längre än andras.

SENASTE NYTT

 

 

Moonshiners lägger mer tid, energi, tanke och kärlek i sina bilar än någon racer någonsin kommer att göra. Förlora på banan och du går hem. Förlora med en massa whisky, och du går i fängelse.